Misoppfatninger skaper nye utfordringer

Misoppfatninger skaper nye utfordringer

Denne teksten ble publisert i Fysioterapi I Privat Praksis nr. 1 2018

De siste årene har vi i stadig større grad blitt bevisstgjort rundt betydningen viten- skapen har for vår forståelse av faget. Vår kulturelle bagasje, vår faglige integritet, vår profesjonelle identitet og vår daglige kliniske praksis blir satt på prøve. Profesjonen bevisstgjøres på hvor mange ubesvarte spørsmål som fortsatt finnes, og kanskje enda viktigere blir vi klar over spørsmål vi ikke engang visste vi hadde. Men i takt med den vitenskapelige utviklingen og betydningen denne usikkerheten har for oss som klinikere, så dukker nye spørsmål opp: hvordan har fokuset på vitenskapelig etterret- telighet påvirket pasientenes tiltro til systemet? To ferske studier belyser pasienters oppsiktsvekkende misoppfatninger om korsryggs- og nakkesmerter.

Les hele teksten her

#JEVNEOPPLYSNINGEN

 

Få med deg nyheter fra Muskelskjelettverden. Ny forskning, fagdager, aktuelle foredrag og kurs.

Relevant forskning – tydelige budskap

GRATIS og UFORPLIKTENDE.