KUNNSKAPSFORMIDLING

 

 

 

#JEVNEOPPLYSNINGEN

 

Få med deg nyheter fra Muskelskjelettverden. Ny forskning, fagdager, aktuelle foredrag og kurs.

Relevant forskning – tydelige budskap

GRATIS og UFORPLIKTENDE. 

 

SISTE INNLEGG:

 

Inneklemmingssyndromet er et syndrom på noe helt annet

Det er over 40 år siden den amerikanske kirurgen Charles Neer beskrev inneklemmingssyndromet, subakromiell impingement, i skulderen [1]. For 40 år siden hevdet ingeniører at personlige computere aldri ville bli allemannseie. I dag går de fleste av oss med avanserte...

Misoppfatninger skaper nye utfordringer

Denne teksten ble publisert i Fysioterapi I Privat Praksis nr. 1 2018 De siste årene har vi i stadig større grad blitt bevisstgjort rundt betydningen viten- skapen har for vår forståelse av faget. Vår kulturelle bagasje, vår faglige integritet, vår profesjonelle...

The man, the scan and the confusion

Det finnes nå utallige studier som kikker på billeddiagnostiske funn hos asymptomatiske – for eksempel her [1-5]. På tross av dette foreligger det stor usikkerhet omkring hvordan en del ’funn’ utvikler seg over tid. Partielle supraspinatus rupturer er prevalent...